Drammen fotoklubb jobber med et «bestillingsverk»

Drammen kommune skal i år være vertskap for den årlige kulturbegivenheten «Kunst rett vest». I den forbindelse ble Drammen fotoklubb invitert til å delta med «noe visuell kunst i form av fotografier». Det utviklet seg til å bli et rent «fotografisk bestillingsverk», finansiert av kommunen. Det eneste kriteriet er at det skal være innenfor temaet «internasjonal». 

Prosjektgjengen, fra venstre: Kai Brun, Bente Blegeberg Jenssen, Hilde Krogh-Lorentzen og Jørgen G. Jørgensen

Hilde Krogh-Lorentzen, klubbmedlem siden 2011, ble satt inn som prosjektleder i egenskap av sin bachelorutdannelse innen visuelle kunstfag og design, og hun har knyttet til seg en liten håndfull fotografer fra klubben til planlegging og gjennomføring.  Planlegging av et slikt «verk» krever kreativitet både når det gjelder karakterer, kostymer og rekvisitter – og selvsagt kulisser og lyssetting – både til selve fotograferingen og til utstillingen. Noen klubbmedlemmer var på «feil side av kameraet» – som modeller, og det ble leiet inn flere modeller, en frisør og en makeup-artist. “Planlegging og forberedelser ble en mye større jobb enn vi kunne forestille oss på forhånd” sier Hilde Krogh-Lorentzen.

Prosjektet har utviklet seg til å bli 2-delt: et stort bilde (“verket”) på utsiden av en skipscontainer og portretter av karakterene m/rekvisitter på innsiden. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 34.000,-.

Det som er formidlet til Drammen kommune er at «Drammen fotoklubb vil gjenskape “Nattverden” av Davinci. Vi vil ta deg fra renessansen til dagens pengegalopp i et verk som gjør deg både overrasket, lattermild og ettertenksom. Verket har tittelen: Til bords med Mammon

Helgen 9. og 10. juni ble alt rigget opp i et lånt lokale i tidligere Brodal gummivarefabrikk og fotografiene ble skutt. Etterarbeidet blir kanskje ikke like mye som forarbeidet, men det vil ta tid å redigere og sette sammen bildene, samt klargjøre for trykk på pvc-plater.

Til bords med mammon skal stilles ut i en skipscontainer plassert på Strømsø torg i Drammen i uke 42. Du vil ikke få se verket, karakterene eller noe annet før dette.

Noen av kostymene og rekvisittene klare til bruk
Kjøreplan med lister, tabeller og fargekoder.