Innmelding i Drammen fotoklubb

Alle betalende medlemmer blir innmeldt til NSFF (inkludert i kontingentprisen).
Medlemmer som melder seg inn etter 1. august betaler halv årskontingent til klubben (DFK) og full kontingent til NSFF. Medlemmer som melder seg inn etter 1. november skal ikke betale kontingent og blir heller ikke meldt inn i NSFF det året – om de ikke selv ønsker det (kan ikke levere til Årboka uten å ha betalt kontingent).

Årskontingenten til NSFF er pr. 2020 kr. 175,00.

NB! Dersom du er medlem i en annen klubb tilsluttet NSFF, må du – etter å ha sendt inn skjemaet under – sende en e-post til kasserer@drammenfotoklubb.no med beskjed om dette. I skjemaet under velger du “medlem i annen klubb” dersom den andre klubben skal være din hovedklubb (og kreve kontingent til NSFF).