Kommer ikke inn på nettsiden – eller får du ikke registrert deg?

Nye medlemmer:
Webmaster registrerer nye brukere på nettsiden, slik at kun medlemmer og ikke “hvemsomhelst” skal få tilgang på lukket område.

Brukerlisten (medlemslisten) blir “vasket” ca. én gang pr. time mot medlemsregisteret. Nye medlemmer blir automatisk registrert når kassereren merker kontingenten som betalt.

Nye brukere får email om at de er blitt registrert på nettsiden. Medlemmer som har sluttet – eller ikke betalt medlemskontingent når listen “vaskes”, får også en melding om at de er utestengt fra de lukkede sidene. Sistnevnte blir ikke slettet med en gang, men får beskjed når vedkommende igjen har tilgang etter å ha betalt kontingenten (eller meldt seg inn igjen).

Er registrert, men kommer ikke inn:
Som regel handler dette om at du ikke har passord (nye medlemmer får kanskje ikke passord tilsendt). Da er det bare å klikke her, skrive inn din email adresse og be om (nytt) passord.

Andre spørsmål? Send mail til webmaster.