Ny leder i DFK

David Been

Etter 6 år som styreleder i DFK, valgte Jan Erik Bamrud å fratre vervet.
På årsmøtet i går kveld ble David Been valgt som ny styreleder.

David Been har sittet som nestleder i i klubben 3 år. 
Øvrige styre:
Ny nestleder: Christian Haugan
Kasserer: Øivind Alvær (var ikke på valg)
Øvrige styremedlemmer:
Siri Stedje (ny)
Kai Brun
Jan Erik Bamrud (ny)