Personvernerklæring

Innledning

En personopplysning er en opplysning eller vurdering knyttet til enkeltperson. Drammen fotoklubb behandler kun begrensede mengder personopplysninger. Hovedsakelig i form av medlemsregisteret (vi benytter Styreweb som medlemsregister) og brukerpålogging på Drammen fotoklubbs hjemmesider *). Opplysningene blir også registrert i medlemsregisteret til Norsk Selskap For Fotografi – som du også blir medlem av som medlem i Drammen fotoklubb. Ingen av disse registrene inneholder såkalte sensitive personopplysninger (Styreweb og NSFF er også pålagt å følge GDPR på hvert punkt), og det er ønskelig å unngå å lagre sensitive personopplysninger i klubbens arkiver og registre.

Det er personopplysningsloven (lov av 14. april 2000 med forskrift) som regulerer området. Ny personvernforordning vedtatt i EU mai 2016 gir også føringer på hvordan vi må innrette arbeidet når vi håndterer personopplysninger.

De viktigste endringene i personvernforordningen (GDPR) er at du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysningene dine. Du har også rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine.

Forutsatt at behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du videre rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for lovligheten ved behandlingen som er utført før du trekker tilbake samtykket.

Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine til bruk i direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Du har i tillegg også rett til å motta en kopi av personopplysningene som du selv har oppgitt i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format.

Drammen fotoklubb ønsker å følge personvernprinsippene om å ikke samle inn mer data enn vi har behov for, at den som er registrert skal få informasjon om de behandlingene vi foretar, og at det skal være forholdsmessighet mellom de behovene vi avdekker og de tiltak vi setter inn når vi skal behandle personopplysninger. I mobilappen Gnist vil du finne opplysningene som er registrert i Styreweb. Der kan du også endre dine opplysninger.

Formålet med personopplysninger i Drammen fotoklubb

 • Liste over aktive og tidligere medlemmer i Drammen fotoklubb
 • Sikre at kun aktive medlemmer kan logge seg inn på passord-sikrede sider på våre hjemmesider
 • Arkiv over alle konkurranseresultater og annen klubb-relatert informasjon i Drammen fotoklubb. Både for historiske og praktiske formål i klubben.
 • Informasjon til medlemmene (via maillister i Styreweb).

Målsettinger

Arbeidet med personvern skal inngå som en naturlig del av Drammen fotoklubbs oppgaver og rutiner der personopplysninger behandles.

Følgende mål for personvern gjelder:

 • Drammen fotoklubb behandler personopplysninger i tråd med lovverket.
 • Våre medlemmer og representanter har en bevissthet rundt behandling av personopplysninger.
 • Ved behandling av personopplysninger er informasjonssikkerheten ivaretatt.

Retningslinjer

Følgende lagres av data om medlemmer i Drammen fotoklubb:

 • Medlemsnummer i NSFF og Drammen FK
 • Fullt navn.
 • Fødselsdata uten personnummer (for å bekrefte alder).
 • Postnummer og -sted.
 • Kjønn
 • E-post.
 • Telefonnummer (frivillig).
 • Verv i Drammen fotoklubb
 • Når innmeldt i Drammen fotoklubb og Norsk Selskap For Fotografi.
 • Type medlemskap
 • Betalinger (dato og pris) av medlemskontingent
 • Eventuelle merknader (typisk er æresmedlem, utmerkelser o.l.)

De som har tilgang til data om medlemmene i Drammen fotoklubb er styret til enhver tid og administrator i Styreweb.

*) Klubbens hjemmeside (drammenfotoklubb.no) lagrer ikke andre opplysninger enn navn, epost og passord til hjemmesiden.