Tillitsvalgte

Styret 2019

David Been – leder
Christian Haugan – nestleder
Øivind Alvær – kasserer
Siri Stedje – sekretær
Kai Brun – styremedlem
Jan Erik Bamrud – styremedlem/webmaster/arr.gruppe

Øvrige tillitsvalgte:

Freddy Hafskjold – revisor/valgkomité/arr.gruppe
Thorstein Kleivdal – NSFF regionskontakt/valgkomité
Helge Tollefsen – leder “Ut på tur”-gruppe
Arne Knutsen – leder filmgruppe/konkurranseansvarlig