Utdrag av vedtektene


Vedtekter for Drammen Fotoklubb

Sist revidert 28. mars 2011

§ 1 Navn

Klubbens navn er Drammen Fotoklubb, og navnet forkortes til DFK. Klubben ble stiftet den 25. mai 1937 og har sitt virke i Drammen.

§ 2 Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø. Klubben og dens eiendeler skal ikke brukes til politiske, religiøse eller andre særinteresser som er hobbyfotografering uvedkommende.

§ 3 Medlemskap

Innmelding skjer ved mottatt innbetaling av klubbens fastsatte årskontingent og gjelder ut kalenderåret. Årskontingenten blir fastsatt av årsmøtet og innbefatter kontingent til Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) og NSFFs distriktsstyre. Alle betalende medlemmer blir innmeldt til NSFF. Medlemmer som melder seg inn etter 1. august betaler halv årskontingent til klubben (DFK) og full kontingent til NSFF. Medlemmer som melder seg inn etter 1. november skal ikke betale kontingent og blir heller ikke meldt inn i NSFF det året.

Klubben har ulike typer medlemskap; hovedmedlem, familiemedlem, student (over/under 25 år) og honnør (trygdet eller pensjonist). Familierabatt gjelder der medlemmene har samme husholdning og 1 – ett medlem betaler full kontingent. Styremedlemmer er fritatt fra å betale medlemskontingent til fotoklubben og NSFF.

Årskontingent skal være innbetalt innen utgangen av februar gjeldende år. Fakturaer sendes ut ved årsskiftet. Nye medlemmer må betale senest 1 – en måned etter innmelding. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent kan ikke delta i klubbens konkurranser, utstillinger eller arrangementer, ei heller det som skjer i regi av NSFF. Utmelding skal skje skriftlig innen utgangen av kalenderåret før man ønsker å melde seg ut. Dette for å forhindre unødvendige utgifter til fakturering og medlemskort for klubben.

Besøkende er velkomne på 2 – to møter før eventuell innbetaling av kontingent.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *